Verplichting

De verplichting voor varen met een vaarbewijs (vanaf 18 jr) geldt voor het varen met: 
• Een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter, die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken.
• Een boot met een lengte van 15 meter of meer (dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt) 

Het verschil tussen Klein Vaarbewijs 1 en Klein Vaarbewijs 2 zit in de vaargebieden:  
• 1 is geldig op de binnenwateren en de Gouwzee.  
• 2 is voor als je wilt varen op IJmeer, Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- en Westerschelde en Eems/Dollard.  

Op de Nederlandse rivieren, kanalen en meren heeft u voldoende aan klein vaarbewijs I. 
Op de ruime vaarwateren is klein vaarbewijs II noodzakelijk. 

  • Het theorie-examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. 
  • De toekenning van punten per vraag varieert van 1 tot 3 punten.  
  • Het totaal te behalen punten is 80.  
  • U bent geslaagd als u 56 punten (70%) of meer heeft behaald. 

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina