Code 95

De behoefte aan gekwalificeerde chauffeurs in Nederland is enorm groot. De groeiende complexiteit van het nationale en internationale verkeer stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van chauffeurs. Het kwaliteitsniveau van chauffeurs is niet alleen van groot belang voor de verkeersveiligheid maar ook voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en vervoersondernemingen. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen is een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Denk bijvoorbeeld aan de productie van kunststoffen, meststoffen, geneesmiddelen en de distributie van bijvoorbeeld zuren en brandstoffen. De verwachting is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst zal toenemen. Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten een groot aantal regels kennen en in acht nemen en dienen ook te weten welke preventieve maatregelen zij moeten nemen bij het laden en lossen. Maar daarnaast hebben ook leidinggevenden en warenhuis medewerkers een bepaalde verantwoordelijkheid en dienen dus over gedegen kennis te beschikken. 

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina