Camerarit

Uniek in de rijschoolwereld als zeer effectief middel voor een tussentijdse evaluatie is de camerarit. Deze vorm van toetsen hebben wij in het leven geroepen omdat we merkten dat niet alleen een tussentijdse evaluatie van zeer groot belang is om de opleiding een extra boost te kunnen geven, maar ook omdat blijkt dat wanneer iemand zijn of haar eigengedragingen letterlijk terugziet, ze dit veel makkelijker kunnen aanpassen en veranderen. De camerarit maakt dat onze rijopleiding extra effectief is, juist door deze manier vanzelf reflectie die we je mogen bieden. Wanneer je kiest voor een tussentijdse evaluatie, en dus de camerarit zal gaan rijden, ziet de rit er als volgt uit: je wordt een kwartier voor aanvang op de rijschool verwacht. Zorg dat je ook nu je legitimatie bewijs bij je hebt. Als eerste zal je een zelfreflectie formulier invullen waarop je aangeeft aan de hand van verschillende vragen hoe jij jezelf ziet als bestuurder. Een voorbeeld vraag is: “Ik hinder het verkeer niet onnodig en zorg dat het zoveel mogelijk kan doorrijden”. Je geeft jezelf dan een cijfer van 1 t/m 10. Dit formulier is hetzelfde formulier dat je dient in te vullen voor aanvang van het rijexamen.

Vervolgens stap je in de auto samen met de afnemer van de toets. Er zal worden uitgelegd dat je geheel zelfstandig dient te rijden, eigen beslissingen dient te maken en de verkeersregels in acht dient te nemen. Precies zoals het rijexamen werkt. Als eerste zal je worden gevraagd om vanaf de rijschool zelfstandig naar het CBR te rijden. Vanaf dat punt komen alle examenonderdelen aan bod;
• Navigatie
• Bijzondere verrichtingen

Verder zal in het examengebied gereden worden, waarbij het volgende aan bod komt:
• Enkelvoudige kruispunten
• Meervoudige kruispunten
• Complexe kruispunten
• Rotondes en afslaan
• Uitritten
• In- en uitvoegen

Uiteindelijk zal worden getracht een zo volledig mogelijk beeld te vormen. De rit zelf duurt 60 minuten. Daarna zal de nabespreking ook weer 60 minuten in beslag nemen. Tijdens de nabespreking zal de rit van begin tot eind worden bekeken en op alle mogelijke punten waar het nodig is zal feedback worden gegeven. Deze feedback vind je terug op het uitslagformulier. Na de evaluatie van rit zal nog even de zelfreflectie worden besproken aan de hand van de rit, zodat je een helder beeld krijgt van de bestuurder die je op dat moment bent en op welke punten je jezelf nog kunt verbeteren om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

Extra voordelen: De rit wordt ondersteund door een uitslag formulier waarop exact staat beschreven wat en vooral hoe je dit moet aanpassen om een veilige en zelfstandige bestuurder te worden. Een ander voordeel is, volgens onze kandidaten, dat mensen leren om met iemand anders dan hun eigen instructeur te rijden, plus dat ze wennen aan een toets situatie. Mensen ervaren het als een echt examen en daardoor hebben zowel zijzelf al een goed beeld van het examen, maar ook de afnemer van de toets krijgt een goed beeld van alles wat wel en nog geen automatisme is waardoor er juiste en uitgebreide feedback kan worden gegeven. De camerarit is geheel objectief, de afnemer heeft de kandidaat nog nooit meegemaakt voorafgaand aan de rit. Verder scheelt het een hoop geld met de tussentijdse toets op het CBR en kunnen we je zelfs nog een stukje extra bieden omdat je alles zelf terug kunt zien.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina